‘କୁଲି ନଂ-1’ର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍ ହେବା ମାତ୍ରେ ଛାଇଲା, ମଜାଦାର ଅନ୍ଦାଜରେ ଦେଖା ଗଲେ ସାରା ଏବଂ ବରୁଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ- ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ

ମୁମ୍ବାଇ: ସାରା ଅଲି ଖାନ ଏବଂ ବରୁଣ ଧାୱନଙ୍କ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ ‘କୁଲି Read More…