ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ଫିଲ୍ମର ତୃତୀୟ ଭାଗରେ 5 କିମ୍ବା 10 ନୁହେଁ ବରଂ 25 ଜଣ କଳାକାରଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ହିଟ୍, କୁହନ୍ତୁ ନାମ

ମୁମ୍ବାଇ : ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ନିଜେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ହRead More…

ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ 19 ବର୍ଷ ବୟସରେ କରିଥିଲେ ଡେବ୍ୟୁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଥିଲା ବ୍ଲକବଷ୍ଟର – 4 କୋଟି ବଜେଟର ଫିଲ୍ମ କରିଥିଲା 74 କୋଟି ସଂଗ୍ରହ

ମୁମ୍ବାଇ : ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାଉଥ୍ ର ସୁପରହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ଡିଜେ ଟRead More…