ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ଫିଲ୍ମର ତୃତୀୟ ଭାଗରେ 5 କିମ୍ବା 10 ନୁହେଁ ବରଂ 25 ଜଣ କଳାକାରଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ହିଟ୍, କୁହନ୍ତୁ ନାମ

ମୁମ୍ବାଇ : ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ନିଜେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ହRead More…

ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ 19 ବର୍ଷ ବୟସରେ କରିଥିଲେ ଡେବ୍ୟୁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଥିଲା ବ୍ଲକବଷ୍ଟର – 4 କୋଟି ବଜେଟର ଫିଲ୍ମ କରିଥିଲା 74 କୋଟି ସଂଗ୍ରହ

ମୁମ୍ବାଇ : ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାଉଥ୍ ର ସୁପରହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ଡିଜେ ଟRead More…

ସୂର୍ଯ୍ୟବଂସମର ହୀରାଙ୍କ ପ୍ୟାର ଗୌରୀଙ୍କ ବଦଳିଯାଇଛି ଚେହେରା, 24 ବର୍ଷ ପରେ ରଚନା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଦେଖି ପ୍ରଶଂସକମାନେ କହିବେ – କଣ ଏହି ସେ

ମୁମ୍ବାଇ : 1999 ରେ ଆସିଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟବଂସମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ତୁମେ ନିଶRead More…