ବିବାହ ରୀତିନୀତି ଚାଲିଥିଲା, ହଠାତ୍ ଭୋଜପୁରୀ ଗୀତ ବାଜିଲା, ବର ନିଜେ ମଣ୍ଡପରେ ନାଚିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ତା’ପରେ ବର ଏହିପରି କିଛି କଲା – ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ

Viral Video: ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମଜାଳିଆ ବିବାହ ଭିଡିଓରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ । ବରRead More…